از کدام بخش بیشتر لذت می برید؟
(14.91%) 257
از هیچ کدام
(28.09%) 484
دانلود فیلم
(14.04%) 242
نرم افزار
(16.83%) 290
دانلود بازی
(18.57%) 320
دانلود آهنگ
(7.544%) 130
سایر

تعداد شرکت کنندگان : 1723